หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
นายโกวิท ธนะกุล
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
นางสาวเพลินพิศ ผิวอ่อนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหนองเพรางาย    จ.นนทบุรี
นางสาววิไล บัวผิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านย่านดินแดง    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,954,028 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,275,876 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,587,631 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,281,179 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,044,576 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 949,053 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 935,585 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 808,052 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 800,414 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 797,961 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 793,386 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 787,797 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 763,769 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 761,958 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผลการเรียน ป.2/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.2/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด 3 อัตรา
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.2/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.1/4
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.1/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.1/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
โรงเรียนต้นแบบ "การพัฒนาคุณธรรม นำวิชาการ ตามหลักความดีพื้นฐานสากล"
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.1/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.3/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.3/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.3/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.2/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.2/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.2/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.1/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.1/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน อ.1/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน เด็กเล็ก ห้อง2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน เด็กเล็ก ห้อง1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ม.3/3 รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 04 เม.ย. 57
หัองสมุดโรงเรียนวัดหนองปรงฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดห้องสมุด ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 04 เม.ย. 57
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
โรงเรียนบ้านควนสูง | 04 เม.ย. 57
ม.3/2 รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 04 เม.ย. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา2557
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 04 เม.ย. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา2557
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 04 เม.ย. 57
ม.3/1 รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 04 เม.ย. 57
17 มีนาคม 2557 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนจากสำนักงานเขต ออกประเมินโรงเรียนของเรา
โรงเรียนบ้านวังรี | 04 เม.ย. 57
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1,ม.4และปวช.1 ปีการศึกษา 2557(รอบ2)
โรงเรียนระโนดวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 04 เม.ย. 57
21 มีนาคม 2557 จัดงานปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย
โรงเรียนบ้านวังรี | 04 เม.ย. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านอำเภอ | 04 เม.ย. 57
อบรมครู
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน | 04 เม.ย. 57
เทศบาลตำบลเขาพระงามจัด English Camp ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 04 เม.ย. 57
เทคนิคน่ารู้ : ใช้เตาอบไมโครเวฟอย่างไรให้ปลอดภัย
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 03 เม.ย. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนรอบสอง
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 03 เม.ย. 57
การรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 03 เม.ย. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือโรงเรียนวัดท่าข้ามปีการศึกษา2557
โรงเรียนวัดท่าข้าม | 03 เม.ย. 57
ชื่อ ป.1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 03 เม.ย. 57
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 03 เม.ย. 57
กำหนดการมอบนักเรียน วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนวัดด่าน | 03 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 03 เม.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาครูต่างชาติ ปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 03 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.๑ รร.บ้านไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(สอบได้ในเขตบริการ)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 03 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.๑ รร.บ้านไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(สอบได้นอกเขตบริการ)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 03 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.๑ รร.บ้านไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(สอบได้เงื่อนไขพิเศษ)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 03 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.๑ รร.บ้านไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(ในเขตบริการ)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 03 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.๑ รร.บ้านไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(นอกเขตบริการ)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 03 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.๑ รร.บ้านไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(เงื่อนไขพิเศษ)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 03 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.๑ รร.บ้านไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(ความสามารถ)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 03 เม.ย. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูปรีชา ทุ่มแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 30 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/571 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th