หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายธีระ อ่ำพูล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก    จ.พิษณุโลก
นายอาทิตย์ พึ่งดี
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงวนิดา รัตนเพชร
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงอาทิติยา คำจิตร์
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงสุวิมล ธนาชัย
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
นางสาวจิลลาภัทร อ่อนมีคุณ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,352,195 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,313,587 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,417,177 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,259,517 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,242,832 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,162,756 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,088,923 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,040,012 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 969,063 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 948,456 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 935,240 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 896,153 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 887,899 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผู้บริหารและครูการเงินพัสดุเข้ารับการอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานการเงินและพัสดุ วันที่ 24 ส.ค. 57
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 28 ส.ค. 57
การแข่งขันประกวดระบายสีภาพ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 28 ส.ค. 57
ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 28 ส.ค. 57
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ วันที่ 25 สิงหาคม 2
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 28 ส.ค. 57
รู้ทันภัยใกล้ตัว“เด็ก”ช่วงฤดูฝน
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 28 ส.ค. 57
5 วิธีเอาตัวรอดจากฟ้าผ่า
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 28 ส.ค. 57
`ฮัลโหล-เล่นเน็ต` ขณะฝนฟ้าคะนอง เสี่ยงถูกฟ้าผ่า
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 28 ส.ค. 57
“รักลูก” ต้องสอนลูกให้ “รักเป็น”
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 28 ส.ค. 57
เมื่อเยาวชนผจญอิทธิพลของ `สื่อ`
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 28 ส.ค. 57
รางวัลกีฬา “คอซิมบี๊เกมส์” ครั้งที่ ๖๐ .
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 ส.ค. 57
รางวัลแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 ส.ค. 57
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 ส.ค. 57
รองชนะเลิศ เพลงสากลชาย ป.1-6 ด.ช.แปลก พรหมอ่อน
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
รองชนะเลิศ เพลงลูกทุ่งชาย ป.1-6 ด.ช.ธีระวัฒน์ นารี
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
รองชนะเลิศ เพลงลูกทุ่งหญิง ม.1-3 ด.ญ.อารีรัตน์ ครูสำโรง
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
ชนะเลิศ เพลงพระรชนิพนธ์ชาย ม.1-3 ด.ช.วสันต์ เตชัย
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
ชนะเลิศ เพลงลูกกรุงหญิง ม.1-3 ด.ญ.จุฑาทิพย์ โสภากุล
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
ชนะเลิศเพลงสากลชาย ม.1-3 นายสิทธิชัย ทองอินทร์
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี | 27 ส.ค. 57
ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม สพป.2 สาระศิลปะของวังกกเดื่อ
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
30 ส.ค. 57 การประชุมปฏิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้อง
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 27 ส.ค. 57
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 ส.ค. 57
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 ส.ค. 57
การปั้นดินน้ำมัน
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 ส.ค. 57
การเล่านิทานประกอบท่าทาง
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 ส.ค. 57
โรงเรียนบ้านแม่คำเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 27 ส.ค. 57
ขั้นตอนวิธีการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 27 ส.ค. 57
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหมรับการนิเทศจากคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้าง ซ่อมแซมอาคาร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้าง สิ่งก่อสร้าง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 27 ส.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้เป็นตัวแทน สพป. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ
โรงเรียนอัมพวันวิทยา | 27 ส.ค. 57
ขอแสดงควาามยินดีกับนักกีฬาเปตองได้เป็นตัวแทนกีฬาเขตภาคใต้ฯ
โรงเรียนอัมพวันวิทยา | 27 ส.ค. 57
ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์กีฬา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 27 ส.ค. 57
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ CEO น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 ส.ค. 57
หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลบางระกำได้ให้บริการฉีดวัคซีนบาดทะยักและคอตีบ
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ | 27 ส.ค. 57
สรุปรายงานติดตามผล ปคส ม.3 รุ่น 3 คลิกดูรายละเอียด
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 27 ส.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านตะเบาะ | 27 ส.ค. 57
ใบส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 27 ส.ค. 57
นิทาน เรื่อง นนทกคิดแค้น
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 27 ส.ค. 57
ทำไมแมลงวันจึงชอบถูขา
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 27 ส.ค. 57
โทษและพิษภัยของยาเสพติด ตอนที่ 1
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 27 ส.ค. 57
รู้จักไวรัส อีโบลา
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 27 ส.ค. 57
แมวเหมียวเล่าเรื่อง ตอน ไกลปืนเที่ยง
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 27 ส.ค. 57
แมวเหมียวเล่าเรื่อง ตอน อนุสาวรีชัยสมรภูมิ
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 27 ส.ค. 57
รู้จักแผ่นดินไหวให้มากขึ้น
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 27 ส.ค. 57
การอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57 รอง ผอ.หน่วยปฏิบัติกรฝนหลวง จังหวัดขอนแก่น ดินทางมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิัติการฝนหล
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย | 27 ส.ค. 57
ข่าวฉบับที่ ๘/๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ส.ค. 57
27 ส.ค.2557 การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 และการติดตามงาน ICT
โรงเรียนวัดควนเมา | 27 ส.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/610 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th